helios partner gold

Zemědělství - rostlinná výroba

Asi největším strašákem v oblasti zemědělské výroby, je její závislost na klimatu.

Je pravda, že to ovlivnit nedokážeme, ale máme šikovné nástroje, pomocí kterých si dokážete přesně spočítat... jaké máte náklady, kolik vyděláte a nesmíme zapomenout, že budete mít k dispozici historická data pro porovnání výsledků Vašeho hospodaření

S lidmi jako Vy, jsme strávili mnoho času a proto víme, že jistě potřebujete přesnou evidenci pozemků, na kterých hospodaříte. Všechny důležité informace máte na portálu  eagri.cz, kde ale chybí osevní postupy, plodiny, odrůdy a ekonomika. Určitě Vás potěší, že data z portálu nahrajeme do Heliosu (a nejen pozemky, ale také hnojiva a postřiky).

Je tedy jasné, že máme připravenou evidenci osevních postupů, hnojení a postřiků.

Nezapomněli jsme ani evidování práce zaměstnanců s automatickým výpočtem mezd. 

Další vychytávkou je možnost připojení Vašich strojů na GPS navigaci, což Vám mimo jiné ulehčí evidenci prací a výpočet mezd.

Dále Vám Helios poskytne přehlednou evidenci historie pozemků, na kterých jste hospodařili a hospodaříte. To zní zajímavě, ne?

Potřebujete znát, kolik stojí práce Vašich strojů? S tím Vám také můžeme pomoc, jednou z funkcionalit je také evidence mechanizmů, se kterými svá pole obděláváte.  

Pro shrnutí, zde je soupis těch nezajímavějších funkcionalit, které Vám Helios Orange může nabídnout...
 • Propojení na portál eagri.cz s evidencí LPIS v informačním systému
 • Historii využití půdy - LPIS
 • Evidenci osevních postupů, plánů
 • Evidenci hnojiv a postřiků a jejich spotřeb s přímou vazbou na sklad
 • Evidenci strojů a zemědělských mechanizmů
 • Evidenci prací zaměstnanců včetně generování a výpočtu mezd
 • Evidenci prací strojů s možností připojení na GPS navigaci a s výpočtem spotřeby pro zelenou naftu
 • Evidenci sklizně s vazbou na skladové hospodářství
 • Kalkulaci výkonů RV, vnitropodniku, nedokončené výroby, rozpouštění režií a výsledovku pro každý výkon
 • Jste-li skupina zemědělských společností a sdílíte, stroje a zaměstnance, můžete využít multicompany systém - zadání prací z jednoho místa
 • Výpočet zelené nafty
 • A spoustu dalších drobností ...

Zemědělství - živočišná výroba

Někdo nám řekl, že dobrý zemědělec se pozná podle toho, že umí dělat živočišnou výrobu. Něco na tom určitě je. Zvýšit užitkovost nebo snížit úhyny, to také neumíme. Jenže i k živočišné výrobě patří ekonomika a mnoho různých jiných administrativních povinností. To naopak umíme.

S Heliosem si můžete vést skladovou evidenci zvířat. Budete vědět kolik zvířat máte, kde je máte, jakou mají aktuální hodnotu.

Když už známe hodnotu zvířat, tak ji také zaúčtujeme, a když se převádí do základní ho stáda, tak založíme do majetku nebo ho naopak zvíře vyřadíme. 

Určitě si říkáte, když mají tuhle evidenci, tak by měli umět zasílat dat ústřední evidence. Myslíte správně, to umíme.

Tak si to shrneme:
 • Vedeme skladovou evidenci zvířat (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež, ...)
 • Počítáme přírůstky a účtujeme o skladu
 • Automaticky zařazujeme/vyřazujeme zvířata do/z majetku
 • Zasíláme data do ústřední evidence
 • Známe celou historii zvířat
 • Máme stájové registry

 

 

paticka-zkouska1.4

HOTLINE: 377 220 292 E-MAIL: hotline@nesos.cz