helios partner gold

výroba

Vyrábíte, máte výborný přehled o veškerém dění v podniku, řídíte výrobu, ale přece Vám něco chybí. Nejsou to nástroje pro její efektivní řízení? O řízení a plánování výroby je toho mnoho napsáno, existuje mnoho teorií a ještě více praxí ověřených postupů. My máme také své zkušenosti, které jsme podložili teoretickými znalostmi a celou řadou realizovaných projektů. Ačkoli každá výrobní společnost má své zaběhnuté procesy v organizaci výroby, všichni řešíme stejné úkoly.

 • Podpořit obchod správným oceněním výrobků
 • Mít kvalitně zpracované TPV, znormované výrobní operace
 • Dokázat objednat materiál včas, v požadovaném množství a kvalitě
 • Efektivně kooperovat
 • Správně naplánovat výrobu s ohledem na kapacity a materiálové potřeby
 • Včas vyrobit a dodat zákazníkovi
 • Zjistit co, v jakém množství a hodnotě mám v rozpracované výrobě
 • Včas a správně odvádět výrobní operace a správně počítat náklady na práci
 • Správně ohodnotit vlastní výrobky
 • Vyhodnotit úspěšnost výroby
 • Efektivně komunikovat se svými partnery

A co kvalita? Samozřejmě, bez toho se dnes žádný výrobní podnik neobejde.

Máme připraveno:

 • Systémy pro řízení auditu
 • Interní řízení neshod
 • Nápravná opatření
 • Dodavatelské/odběratelské reklamace
 • Systém údržby strojů
 • Správu měřidel

Dokážeme plánovat, vytvářet úkoly a sledovat jejich plnění, evidovat příčiny neshod a nápravná opatření. Využití čárových kódů? Ve výrobě běžná a v mnohde nepostradatelná funkcionalita. Ano, čárové kódy využije při odvádění operací nebo evidenci materiálů ve výrobě (na skladech samozřejmě také).

 

paticka-zkouska1.4

HOTLINE: 377 220 292 E-MAIL: hotline@nesos.cz