helios partner gold

I když informační systém Helios Orange nabízí komplexní řešení, existuje celá řada speciálních požadavků, které není možné dostatečně standardizovat do té míry, aby vyhovovaly všech uživatelům. A právě proto vytváříme SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ pro VÁS, uživatele, kteří je můžete využít. Zde je krátký výběr...

Dělící plány ve výrobě

Moderní CNC stroje pro tvarové řezání materiálů a přesné dělení, využívají pro optimální rozložení dílů na tabuli (dělící nebo pálící plány) speciální CAD/CAM software. Informační systém současně eviduje zakázky, materiály, výrobky, výrobní postupy, operace, atd. Propojení s vaším softwarem pro tvorbu dělících plánů umožní automatizaci zadávání dat do informačního systému. Zde se dozvíte více ...

Akcionáři

Řešení je určeno pro společnosti, které mají velký počet akcionářů a potřebují vést jejich přesnou evidenci, vypočítat, odeslat a zaúčtovat dividendy.

Výdejna

Nástroje, přístroje, vozidla, ochranné prostředky máte ve své evidenci. Řešení Vám umožní sledovat pohyby, umístění, množství těchto položek na zaměstnance, zakázky nebo střediska a zároveň je propojeno se skladovou evidencí, majetkem nebo evidencí vozidel.

Synchronizace databází

Často je potřeba sdílet data mezi různými databázemi ať už s Helios Orange nebo z jiných systémů. Např. karty zboží, ceníky, doklady, jednoduše jakákoli smysluplná data. Pro synchronizace se vytvoří a naplánují úlohy, které probíhají automaticky v naplánovaných časech. Jejich výsledky se zaprotokoluji. Zde se dozvíte více ...

Evidence pachtovních smluv

Řešení je určeno pro zemědělské společnosti. Umožňuje evidovat pachtovní smlouvy. Kromě platnosti smlouvy, ceny, výpovědní doby, zde zjistíte také celou historii, výnosy z propachtovaných pozemků. Také bude moci provádět platby pachtů ve smluvně dohodnutých termínech.

 

 

 

 

 

 

 

 

paticka-zkouska1.4

HOTLINE: 377 220 292 E-MAIL: hotline@nesos.cz