helios partner gold

Co přináší?

  • rychlou identifikaci zaměstnance a výrobní operace
  • přehledné zadávání dat
  • zobrazení potřebných provozních informací
  • informace o průběhu výroby ihned po ukončení operace
  • a nakonec uspoří náklady na administrativu 

 

Rychlá identifikace zaměstnance a výrobní operace

Víme jak je důležité, aby administrativní práce byly co nejefektivnější. Rozhodující je rychlá identifikace pracovníka (pracovníků) a operace, která byla vykonaná. Zaměstnance a operaci načtete.

  • sejmutím čárového kódu z výrobní průvodky, zaměstnanecké karty
  • načtením identifikačního čipu zaměstnance
  • přímým zadání (ale to přece nechceme)

Přehledné zadávání dat

Každá společnost má vlastní výrobní procesy a sleduje různá, byť velmi podobná data. Proto přizpůsobíme vzhled odváděcí obrazovky Vašim požadavkům. Nechceme, zobrazovat zbytečné údaje, které Vám zadání pouze komplikují.

Zobrazení potřebných provozních informací

Když právě nepotřebuji zadat ukončenou operaci, mohu rychle získat informaci např. o plnění plánu nebo o počtu kusů, které se musí ještě vyrobit, ...

Informace o průběhu výroby ihned po ukončení operace

Je důležité mít aktuální a pravdivé informace. Po ukončení každé operace máte k dispozici aktuální stav výroby, není tedy potřeba sbírat výrobní průvodky a zadávat data po ukončení směny nebo v lepším případě v jejím průběhu.

Úspora nákladů na administrativu

Odvádění se posouvá přímo na dílnu, kde příslušný pracovník zadá ukončení operace. Není nutné vyplňovat výrobní průvodku, vypisovat kusy, časy, operace a jiné informace, které se následně zadávají v kanceláři do systému. Zadání na dílně zabere maximálně desítky sekund. Ale v kanceláři? Tam je to pozdě a ještě to trvá dlouho. A navíc i tuhle práci přeci musíte zaplatit.

 

 

paticka-zkouska1.4

HOTLINE: 377 220 292 E-MAIL: hotline@nesos.cz