helios partner gold

 CO MŮŽETE ZÍSKAT?
  • Rozhraní na SW pro přípravu dělících plánů (SAPS, JetCam, TOPS, ...)
  • Kalkulaci nabídky
  • Efektivní přípravu a řízení výroby
  • Efektivní řízení a plánování výroby

Kalkulace nabídky

Připojíme se na Váš SW pro přípravu dělících plánů a převezmeme údaje o požadavcích na materiál do nabídky 

Doplníme ceny materiálu, připočítáme náklady na výrobu, režie (dopravu, manipulaci s materiálem, ...), přidáme obchodní marži

Nabídku odešleme zákazníkovi

Rozhraní na SW pro tvorbu pálicích nebo nářezových plánů

Dokážeme komunikovat s různými SW např. SAPS, JetCam, TOPS a dalšími. Vyměňujeme si vzájemně data

  • předáváme celé formáty, rozměry, jakosti
  • přijímáme podklady pro kalkulaci, použitelné zbytky, šrot a strusku

Efektivní příprava a řízení výroby

Výroba je vždy závislá na obchodu, a prodáváte-li např. nadělený materiál, tak to platí dvojnásob. Musíte být rychlí, kvalitní a spolehliví. Díky vazbám na Váš pálicí SW dokážeme propojit obchod s výrobou bez zbytečných vstupů.

  • Objednávka od zákazníka se zadá do systému a předá do pálicímu SW
  • Pálicí SW připraví výrobní postup, který se založí do systému včetně požadavků na materiál (nepoužíváte přece vždy nový formát)
  • Můžete vyrábět více zakázek najednou 
  • S odvedením výroby se vrátí na sklad použitelné zbytky, šrot, struska nebo jen to co chcete a přijme se oceněný výrobek

Efektivní řízení a plánování výroby

Máte-li k dispozici vše výše uvedené, tak můžete samozřejmě také plánovat zvlášť tehdy, pokud rozdělený materiál potřebujete jako polotovar pro konečný výrobek např. svařenec.


 

 

paticka-zkouska1.4

HOTLINE: 377 220 292 E-MAIL: hotline@nesos.cz